Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy: zasoby miejsca pracy do projektowania, wdrażania i użytkowania

Keywords:

Firmy o silnej kulturze bezpieczeństwa i higieny pracy częściej rozpoznają zagrożenia i podejmują kroki w celu ich uniknięcia. Nowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wykorzystują technologię cyfrową do oceny ryzyka i minimalizacji szkód. Sukces zależy jednak od informacji.

W niniejszym raporcie zbadano znaczenie zasobów w miejscu pracy – od informacji o celu nowych systemów monitorowania BHP po instrukcje wdrażania i przewodniki ergonomiczne. Przykłady najlepszych praktyk wskazują na sposoby udanej integracji nowych systemów monitorowania BHP w miejscu pracy. 

Pobierz in: en