Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku: Końcowy ogólny raport z analizy

Keywords:

Sprawozdanie to sporządzono w oparciu o główne ustalenia trzyletniego projektu pilotażowego zainicjowanego przez Parlament Europejski i zarządzanego przez EU-OSHA poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej.

Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu oparto na wynikach przeglądów dotyczących starzenia się i BHP, rehabilitacji oraz powrotu do pracy, wynikach analizy aktualnych polityk, programów i inicjatyw na rzecz zrównoważonego modelu pracy, uwzględniając polityki, programy i inicjatywy na rzecz rehabilitacji i powrotu do pracy przeprowadzonych w 28 państwach członkowskich UE i w czterech krajach EFTA oraz wynikach analizy dotyczącej czynników sprzyjających wdrażaniu praktyk w obszarze ochrony i promowania zdrowia stosowanych w odniesieniu do starzejącej się siły roboczej w miejscu pracy.

Celem projektu była również ocena wymagań wstępnych, jakie muszą spełniać systemy BHP, aby należycie uwzględnić kwestie związane ze starzeniem się siły roboczej i aby zapewnić lepszy poziom ochrony przez cały okres życia zawodowego.

Pobierz in: en