Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy w Europie: na czym stoimy w 2023 r.?

Keywords:

W prezentowanej nocie orientacyjnej podsumowano główne ustalenia sprawozdania „Bezpieczeństwo higiena pracy w Europie: stan i trendy w 2023 r.”, w którym przeanalizowano różne wskaźniki, tendencje i zmiany kontekstowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Pomimo opracowania kompleksowych ram zarządzania zagrożeniami dla bezpieczeństwa i higieny pracy w państwach członkowskich UE w połowie lat 80. ubiegłego wieku niektóre obszary nadal wymagają poprawy, ponieważ zmniejszający się wskaźnik wypadków przy pracy jest równoważony wzrostem liczby psychospołecznych i emocjonalnych czynników stresogennych wpływających na dobrostan pracowników. Jednocześnie ryzyko fizyczne i obciążenia ergonomiczne nadal utrzymują się na wysokim i stabilnym poziomie.

Co więcej, stosowanie nowych technologii w miejscu pracy, przesunięcia sektorowe i zmiany w strukturze siły roboczej, a także globalizacja wymagają szerszych i bardziej kompleksowych środków w zakresie BHP, na potrzeby których w tejże nocie przedstawiono zestaw zaleceń dla decydentów.

Pobierz in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |