Summary - Bezpieczeństwo i higiena pracy w Europie: stan i tendencje w 2023 r.

Keywords:

W sprawozdaniu opisano stan bezpieczeństwa i higieny pracy w UE oraz omówiono aktualne tendencje i zmiany. Wykorzystano w nim dane zebrane w ramach działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy „System informacyjny UE dotyczący BHP”, a dane liczbowe uzupełniono o objaśnienia i analizy.

Sprawozdanie obejmuje trendy sięgające od 10 do 25 lat wstecz - w zależności od dostępności wiarygodnych danych i kwestii metodologicznych. Uwzględnia również istotne czynniki kontekstowe i infrastrukturę BHP. Ponadto sprawozdanie zawiera przegląd usprawnień, przeszkód oraz zmian o niejednoznacznym charakterze, a także obszarów dających powód do obaw. 

Pobierz in: en