Prezentacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w Europie: stan i tendencje w 2023 r.

Keywords:

Niniejsza prezentacja zawiera przegląd sprawozdania pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w Europie: stan i tendencje w 2023 r.”, w którym przedstawiono jego cele, strukturę i główne przesłania. W sprawozdaniu głównym przeanalizowano różne wskaźniki, tendencje i kontekst zmian w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Pobierz in: el | en | fi | fr | hu | nl | pl | pt | sk |