Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere

Praca zdalna i hybrydowa: zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w dowolnym miejscu

Keywords:

Rozwój pracy zdalnej i hybrydowej, napędzany przez pandemię COVID-19, zmienił tradycyjną koncepcję miejsca pracy i umożliwił ograniczenie dojazdów do pracy, zwiększenie wydajności i poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jednak cechy takiej organizacji pracy, np. długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, izolacja społeczna i długi czas pracy mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Związane z tym zagrożenia fizyczne i psychospołeczne powinny być rozwiązywane przez pracodawców i pracowników za pomocą szeregu działań i jasnej polityki pracy. 

Pobierz in: bg | de | el | en | fr | lt | mt | pt | sk |