Ochrona pracowników w gospodarce platform online: przegląd zmian regulacyjnych i w zakresie polityki w UE

Keywords:

Rozwój gospodarki online stwarza wyzwania dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). Praca za pośrednictwem platform online – praca przesyłana przez platformy online lub świadczona za ich pomocą – charakteryzuje się szerokim zakresem form świadczenia pracy, jak np. praca dorywcza, samozatrudnienie ekonomicznie zależne, praca na akord, praca z domu i praca zlecana za pośrednictwem platform społecznościowych (crowdwork).

W sprawozdaniu opisano zagrożenia w zakresie BHP, jakie mogą wyniknąć z pracy za pośrednictwem platform online, omówiono wyzwania, jakie gospodarka online stwarza dla obecnych podejść regulacyjnych w zakresie BHP i podano przykłady istniejących lub opracowywanych strategii i inicjatyw regulacyjnych mających zaradzić zagrożeniom i sprostać wyzwaniom.

Pobierz in: en