Press briefing HWC 2023-25 cover page

Przewodnik po kampanii – Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym

Keywords:

Niniejszy dokument informacyjny zawiera najważniejsze fakty i dane liczbowe dotyczące kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2023-25

Zawiera przegląd kontekstu politycznego UE, najważniejsze daty i kamienie milowe kampanii, a także wyszczególnia obszary priorytetowe i prawodawstwo związane z cyfryzacją. 

Zasób ten służy jako kompleksowy punkt odniesienia umożliwiający zrozumienie głównych elementów kampanii i ich znaczenia.

Pobierz in: en | fr | nl | pl | sk |