Kluczowe tendencje i czynniki stymulujące zmiany w technologiach informacyjno-komunikacyjnych i miejscu pracy

Keywords:

Raport ten przedstawia ustalenia 1. Pakietu pracy projektu EU-OSHA: Działania perspektywiczne w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i miejscem pracy do 2025 r.

Tendencje i kluczowe czynniki stymulujące zidentyfikowano w trójetapowym procesie: monitorowanie horyzontu, konsultacje z ekspertami za pośrednictwem rozmów telefonicznych i badanie podobne do badań Delphi, a także mini-warsztat. W raporcie są wymieniane i opisywane te ważne tendencje i czynniki stymulujące, które są zorganizowane według kategorii STEEP (społecznościowe, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczne).

Od zmian demograficznych po innowacje technologiczne – to te czynniki będą decydować o tym, z jakimi wyzwaniami dla BHP związanymi z cyfryzacją pracy Europa będzie zmagać się w 2025 r.

Pobierz in: en