Przyszłość pracy – pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing)
20/11/2015 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 6 strony

Przyszłość pracy – pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing)

Keywords:Emerging risks, ICT/digitalisation

Wskutek rozwoju technologii zwiększyły się możliwości przenoszenia pracy z tradycyjnych miejsc pracy oraz pojawiły się zupełnie nowe formy organizacji pracy. Jednym z takich nowych modeli pracy jest pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing) — płatna praca organizowana poprzez internetowe giełdy pracy. W artykule opisano główne zagrożenia mogące wynikać z ogromnego zakresu zadań realizowanych przez osoby pozyskujące zlecenia w drodze crowdsourcingu. Omówione zostały pewne przykłady nierozwiązanych kwestii, jako że gwałtowny rozwój tej dziedziny pracy doprowadził również do powstania znacznych wyzwań.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat