Factsheet 85 - Ocena, eliminacja i znaczne zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy Streszczenie sprawozdania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Keywords:

Ocena ryzyka to podstawa dobrego zarządzania BHP oraz klucz do ograniczenia wypadków i chorób zawodowych związanych z pracą. Jeśli tylko zostanie odpowiednio wdrożona, może się przyczynić nie tylko do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, lecz także do polepszenia ogólnych wyników firmy. Niniejsze sprawozdanie wspiera Europejską Kampanię na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy” 2008/2009, dostarczając informacji o zakończonych powodzeniem działaniach w miejscach pracy, mających na celu wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie ryzyka zawodowego. Sprawozdanie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny ryzyka w miejscu pracy i podejmowanie decyzji o środkach zapobiegawczych.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |