Factsheet 103 – Strategie szkolenia nauczycieli w nauczaniu nt. ryzyka

Keywords:

Biuletyn jest oparty na raporcie przedstawiającym przypadki szkolenia obecnych i przyszłych nauczycieli w zakresie BHP albo w nauczaniu na temat ryzyka. Najlepiej by było, aby nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie BHP w ich życiu zawodowym oraz tego, jak wprowadzić nauczanie o ryzyku do codziennej pracy. Jeżeli właściwe wprowadzenie nauczania o ryzyku do programu szkolnego stanowi wyzwanie, to jeszcze trudniejsze jest wprowadzenie go do programów szkoleniowych dla przyszłych nauczycieli. Jednakże można rozważyć i rozwinąć przypadki przedstawiające różne podejścia i metody.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |