Narażenie na czynniki biologiczne i problemy zdrowotne dotyczące zawodów związanych z obsługą zwierząt

Keywords:

Niniejszy dokument otwierający debatę przedstawia nowe badanie potwierdzające, że osoby zatrudnione w zawodach związanych ze zwierzętami, tj. hodowcy zwierząt gospodarskich, pracownicy ubojni czy weterynarze są szczególnie narażeni na ryzyko kontaktu z czynnikami biologicznymi w pracy. Dokument otwierający debatę bierze pod uwagę wrażliwe grupy pracowników i pojawiające się rodzaje ryzyka oraz proponuje zalecenia w celu usprawnienia prewencji i podaje przykłady dobrej praktyki.

Przegląd literatury, gromadzenie danych oraz wywiady z ekspertami i grupy dyskusyjne z ich udziałem stanowiły podstawę przedstawionych tutaj wyników oraz tworzyły część głównego projektu mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat rodzajów narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy oraz zagrożeń, jakie stwarzają.  

Pobierz in: en | fi | hu | lt | lv |