Badanie aspektu płci w telepracy – wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

Keywords:

Rosnąca popularność przechodzenia na telepracę i pracę hybrydową od czasu pandemii COVID-19 odegrała dużą rolę w życiu kobiet. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wymiar telepracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pod kątem płci, a także dokonano przeglądu zmian w przepisach.

Zidentyfikowano luki w badaniach, takie jak wymiar płci w cyberprzemocy, płeć a polityka BHP na poziomie firmy oraz brak aspektów płci w przepisach o telepracy dotyczących BHP. W opracowaniu podkreślono, że przepisy uwzględniające aspekt płci w dziedzinie telepracy i pracy hybrydowej mogą pomóc w tworzeniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet oraz ich integracji na rynku pracy.

Pobierz in: en