Szacowanie wysokości kosztów ponoszonych w związku z wypadkami i chorobami związanymi z pracą: analiza europejskich źródeł danych

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania krajowych i międzynarodowych źródeł danych pod kątem kosztów ponoszonych w związku z obrażeniami, chorobami i przypadkami śmierci związanymi z pracą.

Za cel przyjęto ocenę jakości i porównywalności różnych źródeł, co jest pierwszym krokiem w kierunku oszacowania kosztów wypadków i chorób w miejscu pracy w Europie.

W badaniu stwierdzono, że dostępne dane były niewystarczające do dokładnego określenia tych kosztów; wydano jednak zalecenia dotyczące wykorzystania tych szacunkowych wartości do wypełnienia luki w zakresie danych.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | lt | nl | no | pl | pt | ro | sl |