Wczesna interwencja i udogodnienia w przypadku dolegliwości górnych kończyn – badanie i wprowadzenie danych

Keywords:

W niniejszym studium przypadku podkreśla się istotę interdyscyplinarnego podejścia do zwalczania chorób układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu zatrudnienia.

Naukowczyni cierpiąca z powodu obolałych nadgarstków oraz uczucia odrętwienia w palcach mogła pozostać w pracy dzięki wsparciu otrzymanemu ze strony bezpośredniego przełożonego, kadr, wewnętrznego ergonomisty, lekarza medycyny pracy i lekarza pierwszego kontaktu.

Wczesna interwencja (pomimo braku potwierdzonej diagnozy) oparta na ocenie ryzyka i testowaniu nowego wyposażenia pomogła zmniejszyć dyskomfort i zapobiec pogorszeniu się objawów.

Pobierz in: en