W broszurze e-fakty 71: Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń: Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z budownictwem ekologicznym
31/05/2013 Rodzaj: E-fakty 12 strony

W broszurze e-fakty 71: Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń: Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z budownictwem ekologicznym

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, zielone miejsca pracy, Nanomateriały, Ocena ryzyka

Niniejsza lista kontrolna uzupełnia broszurę e-fakty na ten sam temat, a jej celem jest pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na jakie mogą być narażeni pracownicy w związku z projektowaniem i budową obiektów ekologicznych, ich utrzymaniem, remontami (renowacjami), wyburzaniem i odbiorem odpadów. Lista zawiera również przykłady środków zaradczych dotyczących poszczególnych zagrożeń. Niektóre z tych zagrożeń BHP są nowe w porównaniu z tradycyjnym budownictwem i wiążą się z nowymi, ekologicznymi materiałami, technologiami lub projektami. Z kolei inne zagrożenia są dobrze znane branży budowlanej, ale pojawiają się w nowych sytuacjach lub kombinacjach dotyczących budynków ekologicznych i dlatego wymagają szczególnej uwagi.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat