W broszurze e-fakty 68: BHP i małoskalowe instalacje solarne
31/05/2013 Rodzaj: E-fakty 8 strony

W broszurze e-fakty 68: BHP i małoskalowe instalacje solarne

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, Construction, Substancje niebezpieczne, Emerging risks, zielone miejsca pracy, Bezpieczeństwo eksploatacji, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, Nanomateriały

Choć małoskalowe instalacje solarne oraz instalacje solarne domowego użytku są powszechnie stosowane, powiązane z nimi kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie były dotąd przedmiotem szczególnego zainteresowania. W prace nad tego rodzaju systemami, począwszy od ich produkcji, poprzez transport, montaż i konserwację, a skończywszy na wycofywaniu z eksploatacji i recyklingu, zaangażowanych jest wiele grup pracowników w różnego rodzaju miejscach pracy i sektorach. Niniejszy dokument z serii e-fakty dostarcza informacji na temat czynników ryzyka związanych z pracą oraz kwestii dotyczących BHP powiązanych z małoskalowymi instalacjami solarnymi i instalacjami solarnymi domowego użytku przez cały cykl ich życia.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat