Praca za pośrednictwem platform internetowych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

Keywords:

Sektor opieki zdrowotnej i społecznej tradycyjnie wyprzedza trendy w zakresie datafikacji i cyfryzacji danych. Postępujące zmiany technologiczne i społeczne, przyspieszone przez pandemię COVID-19, mają wpływ nie tylko na pracowników sektora, ale również na przystępność cenową i jakość świadczenia opieki.

W niniejszej publikacji przedstawiono dowody dotyczące zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz możliwości związanych z pracą za pośrednictwem platform internetowych w tym sektorze, a zawarte w niej ustalenia mają pomóc decydentom i platformom w uwzględnianiu potrzeb pracowników i zarządzaniu nimi, a także we wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej w całej UE.

Pobierz in: en