Udogodnienia i zmiany zadań w celu umożliwienia pracownikowi sektora ICT poradzenia sobie z osteoartrozą kolana

Keywords:

Pracownik sektora ICT ze stwierdzoną osteoartrozą kolana mógł pozostać w pracy dzięki prostym dostosowaniom. Przedsiębiorstwo, dla którego pracuje, mogło zatem zatrzymać pracownika z odpowiednimi umiejętnościami, który może szkolić innych.

W studium przypadku podkreśla się zmiany, które zostały wprowadzone do jego obowiązków, wycofanie zadań obejmujących dźwiganie ciężarów lub klęczenie, oraz zapewnienie w pełni biurowego stanowiska. Ponadto wskazuje się na politykę przedsiębiorstwa w zakresie pracy zdalnej jako pełniącą kluczową rolę w zachowaniu pracownika na stanowisku, z uwagi na to, że ma on możliwość pracy w domu na wypadek, gdy jego stan się pogorszy.

Niektóre proste narzędzia takie jak zestaw słuchawkowy Bluetooth, który pozwala mu na poruszanie się w trakcie prowadzenia rozmów z klientami, pomogły pracownikowi poradzić sobie ze swoim stanem zdrowia.

Pobierz in: en