Nowe technologie dla bezpieczniejszych i zdrowszych pracowników: potencjał inteligentnych systemów cyfrowych dla BHP

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Inteligentne systemy cyfrowe przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wykorzystanie technologii takich jak sztuczna inteligencja, urządzenia noszone na ciele i rzeczywistość rozszerzona będzie coraz bardziej powszechne, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i zdrowie.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat inteligentnych technologii cyfrowych, publikujemy trzy nowe dokumenty orientacyjne.

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy: rodzaje, role i cele analizuje rodzaje, role i zagrożenia związane z technologiami monitorowania, takimi jak technologie informacyjno-komunikacyjne, kamery, urządzenia noszone na ciele i inteligentne środki ochrony indywidualnej w minimalizowaniu szkód i promowaniu BHP.

Chociaż stają się one coraz bardziej obecne w miejscu pracy, ich wdrażanie jest nadal powolne i ograniczone, jak pokazuje dokument pt. Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy: optymalizacja wykorzystania

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy: możliwości i wyzwania przedstawia kluczowe wnioski dla decydentów i polityków na temat tego, jak zwiększyć potencjał tych systemów i zminimalizować ewentualne wady.

Projekt ten jest zgodny ze zbliżającą się kampanią na rzecz zdrowych miejsc pracy w latach 2023–2025, skupiającą się na wpływie nowych technologii cyfrowych na pracę i miejsca pracy.