Komunikaty prasowe

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Nasze nowe, kompleksowe europejskie sprawozdanie przeglądowe i podsumowanie dotyczy wpływu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego na europejską siłę roboczą, społeczeństwo i gospodarkę.

Publikacje te są częścią zakrojonego na szeroką skalę projektu EU-OSHA, którego celem jest analiza krajowych i europejskich danych dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływu na zdrowie i pracę, czynników ryzyka oraz środków zapobiegawczych i środków umożliwiających powrót do pracy.

12/11/2019 - 14:00
W dniu dzisiejszym Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) powitała przedstawicieli europejskich partnerów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Bilbao, w Hiszpanii, na szczycie „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2019. Po zakończeniu kolejnej udanej dwuletniej kampanii niniejszy szczyt stanowi doskonałą okazję do zastanowienia się nad wyciągniętymi wnioskami i wymiany najlepszych praktyk w zakresie zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.
05/11/2019 - 08:00
Tegorocznym zwycięzcą jest film Bird Island w reżyserii Sergio da Costy i Mai Kosy ze Szwajcarii. Począwszy od 2009 r., Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) co roku wręcza Nagrody Filmowe „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK Leipzig), aby uhonorować innowacyjne filmy poświęcone tematyce związanej z pracą.
21/10/2019 - 01:30
Dni 21-25 października to dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i sieci jej partnerów istotny przełom w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Celem Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia oraz promowanie aktywnego i opartego na uczestnictwie zapobiegania zagrożeniom. Tegoroczny Europejski Tydzień wspiera obecną kampanię – „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.
17/09/2019 - 01:30
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ogłasza nagrodzone i wyróżnione organizacje, które stosują innowacyjne podejście w celu skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez niebezpieczne substancje, w ramach 14. edycji Konkursu Dobrych Praktyk. Nagrody przyznawane są organizacjom o wyjątkowym zaangażowaniu w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) oraz promującym praktyki chroniące pracowników i zwiększające produktywność.

Pages

Pages