You are here

Komunikaty prasowe

25/06/2019 - 01:15

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie swojego projektu w zakresie interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA) u międzynarodowego producenta samochodów Daimler. Niemiecki dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tej spółki opracował i dostosował narzędzie do oceny ryzyka w miejscu pracy w oparciu o narzędzia OiRA przeznaczone do stosowania w przedsiębiorstwach.

14/12/2018 - 01:30

W nowym sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono ustalenia dużego projektu, w którym Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zebrała ekspertów i decydentów z całej Europy w celu zbadania i omówienia rozwiązań z zakresu ostrzegania i nadzoru wybiórczego służących wczesnemu wykrywaniu nowych zagrożeń i chorób związanych z pracą.

29/11/2018 - 01:45

W nowym sprawozdaniu EU-OSHA publikuje wyniki dużego dwuletniego projektu, mającego na celu przewidywanie wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy (BHP) w UE. W ramach ostatecznych wyników tego projektu prognozy podkreślono rozwój technologii wspieranych przez ICT, potencjalny wpływ tych technologii na charakter i organizację pracy oraz wyzwania i możliwości w zakresie BHP, jakie mogą się z nimi wiązać.

22/10/2018 - 01:45

Co roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy organizują w Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości w UE i poza nią. Tegoroczny temat, stanowiący podstawę wielu interesujących działań w dniach od 22 do 26 października, to zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

26/06/2018 - 01:30

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) informuje o oficjalnej kampanii i partnerach medialnych mających przyłączyć się do ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Wsparcie tych partnerów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia kampanii, a w zamian partnerzy kampanii korzystają z szerokiego wachlarza korzyści i możliwości.

Pages