Resymé Overvåking og kontroll av hjemmekontorarbeidstakere: konsekvenser for HMS på arbeidsplassen

Keywords:

I dette diskusjonsnotatet undersøker vi hvilke konsekvenser (digital) overvåking og kontroll har for sikkerheten og helsen på arbeidsplassen (HMS) for hjemmekontorarbeidere, og ser også på forskjellene mellom arbeidstakere på arbeidsplassen og hjemmekontorarbeidstakere. Funnene viser at selv om slike systemer kan øke psykososiale risikoer og negative helseresultater, har implementering av HMS-forebyggende tiltak en positiv effekt på å redusere disse risikoene og begrense helsekonsekvensene.

Disse innsiktene er uvurderlige for å utvide helse- og sikkerhetsbeskyttelsen til denne nye formen for arbeidstakere, som dekker flere typer arbeid organisert utenfor arbeidsgivernes lokaler.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet