Plakat – Beskyttelse av arbeidstakere i forbindelse med klimaendringer: EU-OSHA aktiviteter

Keywords:

Konsekvensene av klimaendringer for arbeidssikkerhet og helse (HMS) er allerede i ferd med å gjøre seg gjeldende. Denne plakaten ble presentert på høynivåkonferansen «Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change» (februar 2024), organisert av Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon (DG RTD). Plakaten fremhever de viktigste nåværende og fremtidige arbeidsområdene til EU-OSHA når det gjelder utfordringer knyttet til klimaendringer og arbeidsmiljø.

Last ned in: en