Muskel- og skjelettlidelser: Identifisering og forebygging av risikofaktorer blant kvinner, arbeidsinnvandrere og lhbti-personer

Keywords:

Europas arbeidsstyrke blir stadig mer mangfoldig, med en høyere deltakelse av spesifikke arbeidstakergrupper som kvinner, arbeidsinnvandrere og lhbti-personer på arbeidsmarkedet.

Dette informasjonsarket fremhever at disse gruppene er mer utsatt for spesifikke risikofaktorer enn andre arbeidstakere. Disse risikofaktorene, herunder trakassering, manglende jobbsikkerhet og lav lønn, er forbundet med en økt sannsynlighet for å utvikle muskel- og skjelettlidelser.

Hensyntagen til kjønn- og mangfoldsrelaterte faktorer i risikovurderinger er avgjørende for sunne og produktive arbeidsplasser. Informasjonsarket gir eksempler på tiltak og bedriftspraksiser som tar sikte på å forebygge risikofaktorer knyttet til muskel- og skjelettlidelser blant disse arbeidstakergruppene.

Last ned in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |