EU-OSHA darba drošības un veselības aizsardzības terminoloģijas daudzvalodu tēzaurā ir uzskaitīti vārdi, kas sagrupēti hierarhijā. Tas ietver šo vārdu sinonīmus un antonīmus, kā arī dažas definīcijas. Lejupielādējiet visus EU-OSHA tēzaura terminus Excel formātā.

Lejupielādēt
InfoLejupielādējiet visus EU-OSHA tēzaura terminus Excel formātā. Izvēlieties valodu no lodziņa.
Български Čeština Dansk Deutsch Eesti Ελληνικά English Español Français Hrvatski Íslenska Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Nederlands Norsk Polski Português Română Slovenčina Slovenščina Suomi Svenska

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

15161G

Info -

"Sliekšņa" robežvērtības

Translations

 • Български: Прагови гранични стойности
 • Čeština: Prahové limitní hodnoty
 • Dansk: tærskelgrænseværdier
 • Deutsch: Grenzwert
 • Ελληνικά: οριακή τιμή έκθεσης
 • English: Threshold limit values
 • Español: valores límite umbral
 • Eesti: Läve piirväärtused
 • Suomi: Enimmäistasoarvot
 • Français: valeurs-seuils; valeurs limites d'exposition
 • Hrvatski: Granične vrijednosti praga
 • Magyar: Küszöb határértékek
 • Íslenska: Takmörkunargildi
 • Italiano: valori limite di soglia
 • Lietuvių: Slenkstinės ribinės vertės
 • Latviešu: "Sliekšņa" robežvērtības
 • Malti: Valuri tal-livell ta' limitu
 • Dutch: Grenswaarde
 • Norwegian: Terskelgrenseverdier
 • Polski: Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
 • Português: Valores limiar
 • Română: Valori limită de prag
 • Slovenčina: medzné hodnoty
 • Slovenščina: Pragovne mejne vrednosti
 • Svenska: tröskelvärden