You are here

Publikācijas
15/05/2007

Factsheets 64 - Jauniešu aizsardzība darbavietā

Factsheets 64 - Jauniešu aizsardzība darbavietā

Gados jauni darbinieki pieredzes, zināšanu un izpratnes trūkuma dēļ var būt pakļauti īpašam riskam. Viņiem ir vajadzīgs labs padoms, informācija un uzraudzība, kā arī piemērots, drošs un veselībai nekaitīgs darbs. Uz jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem, arī uz tiem, kas iziet arodapmācību, darba praksi vai strādā gadījumdarbu papildus mācībām skolā vai koledžā, attiecas stingrāki noteikumi, kuri ietver kaitīguma un darba ilguma ierobežojumus. Šajā faktu lapā ir apkopotas prasības, kas jāievēro, lai nodrošinātu darba drošību un veselības aizsardzību, jo īpaši jauniešiem. Citās faktu lapās ir sniegti papildu padomi darba devējiem, uzraugiem, pašiem jauniešiem un viņu vecākiem.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV