You are here

Publikācijas
15/05/2007

Factsheets 61 - Jauniešu darba drošība – padomi darba devējiem

Factsheets 61 - Jauniešu darba drošība – padomi darba devējiem

Jaunieši, kas jaunāki par 25 gadiem, pārstāv mūsu darbaspēka nākamo paaudzi. Jums ir jāpalīdz viņiem uzsākt drošu un ražīgu darbu. Kā darba devējam jūsu pienākums ir pārliecināties, ka šie cilvēki strādā drošos apstākļos, nodrošinot labu darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu, kas aizsargā ikvienu. Šajā faktu lapā ir sniegti padomi, kas skar jūsu lomu. Citās faktu lapās ir sīkāk aplūkotas juridiskās prasības par jauniešu darba aizsardzību, kā arī padomi uzraugiem, pašiem jauniešiem un viņu vecākiem.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV