You are here

OiRA: vienkārši bezmaksas rīki vienkāršam riska novērtēšanas procesam

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Riska novērtēšana ir pirmais solis nelaimes gadījumu un arodslimību novēršanai darbavietā. OiRA - tiešsaistes interaktīvs riska novērtējums - padara šo procesu vienkāršu.

Tas nodrošina resursus un praktiskās iemaņas, kādas nepieciešamas, lai mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi paši varētu novērtēt savus riskus. OiRA rīki, kas tīmeklī ir pieejami bez maksas, ir viegli pieejami un viegli lietojami.

OiRA piedāvā pakāpenisku pieeju riska novērtēšanas procesam, sākot ar darbavietas risku noteikšanu, pēc tam palīdzot lietotājam preventīvo darbību īstenošanas procesā, bet, visbeidzot, nonākot līdz risku pārraudzībai un ziņošanai par tiem.

Kas ir OiRA?

OiRA tika izveidots, lai nodrošinātu vienkārši izmantojamus rīkus, kas palīdz mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem riska novērtēšanas procesā. OiRA programmatūrā, ko EU-OSHA izstrādāja 2009. gadā un kas tiek izmantota kopš 2010. gada, par pamatu ir izmantots Nīderlandes riska novērtēšanas rīks, kurš zināms kā RI&E un ir izrādījies ļoti veiksmīgs un tiek plaši izmantots. 

EU-OSHA OiRA programmatūra palīdz sociālajiem partneriem (darba devēju un darba ņēmēju organizācijām) un valsts iestādēm (ministrijām, darba inspekcijām, DDVA institūtiem utt.) sagatavot konkrētas nozares riska novērtēšanas rīkus, kas paredzēti maziem uzņēmumiem.

Apmeklējiet OiRA projekta tīmekļa vietni, lai saņemtu aktuālu informāciju par OiRA projektu (OiRA partneriem, publicētajiem vai publicēšanai paredzētajiem OiRA rīkiem).

Kāda ideja ir OiRA pamatā?

Riska novērtēšana ir pamats jebkurai pieejai attiecībā uz darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldību un ir svarīga veselībai nekaitīgas darbavietas veidošanā. Eiropas Savienības Stratēģija par darba drošību un veselības aizsardzību 2007.–2012. gadam, atzīstot riska novērtēšanas nozīmīgumu, aicināja izstrādāt vienkāršus rīkus, lai veicinātu riska novērtēšanas procesu. OiRA tika izveidots tieši šādam mērķim.

Veicinot riska novērtēšanu, OiRA mērķis ir palielināt to mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu skaitu, kuri novērtē savus riskus, un uzlabot riska novērtējumu kvalitāti. Šie rīki ļauj uzņēmumiem sākt (vai uzlabot) riska novērtēšanas procesu. Tādējādi OiRA rīki var palīdzēt uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, piemēram, samazinot to izmaksas, kas rodas arodslimību dēļ, un nelaimes gadījumu riskus, kā arī uzlabot vispārējos darba apstākļus un organizatorisko darbību.

Kāpēc izmantot OiRA?

Mūsdienās riska novērtēšanas process ir zināms daudziem uzņēmumiem, un to izmanto tūkstošiem darbavietās visā Eiropā, lai novērstu riskus. Tomēr dažiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, riska novērtēšana var būt sarežģīts process. OiRA var padarīt šo procesu vieglāku, nodrošinot uzņēmumiem resursus, kas tiem nepieciešami šādas problēmas pārvarēšanai.

OiRA rīku izmantošana sniedz uzņēmumiem konkrētas priekšrocības:

 • OiRA rīki ir izmantojami pilnīgi bez maksas;
 • rīki ir pieejami tiešsaistē;
 • ir pieejama mobilā lietojumprogramma;
 • rīki ir īpaši paredzēti konkrētām nozarēm;
 • rīki zināmā mērā ir pielāgojami uzņēmumu apstākļiem;
 • rīki sniedz iespēju izstrādāt rīcības plānu un izvēlēties kādu no pasākumiem, kas minēti ierosināto pasākumu sarakstā.

OiRA darbojas?

OiRA procesu veido pieci pamatposmi.

 1. Sagatavošanās: OiRA zināmā mērā ļauj uzņēmumiem pielāgot riska novērtējumus to specifikai ar dažu vienkāršu jautājumu palīdzību.
 2. Noteikšana: tas nozīmē apzināt to, kas darbā var radīt kaitējumu, un noteikt, kādas personas var tikt pakļautas kaitējumam.
 3. Novērtēšana: šajā posmā tiek noteiktas apzināto risku prioritātes. Vēlāk prioritāšu noteikšana palīdz izlemt, kādi pasākumi jāīsteno vispirms.
 4. Rīcības plāns: šis rīks vēlāk palīdz izstrādāt rīcības plānu un izlemt, kā novērst vai pārvaldīt riskus.
 5. Ziņojums: visbeidzot, automātiski tiek sagatavots ziņojums, kuru var izdrukāt un/vai lejupielādēt, kas ļauj dokumentēt riska novērtēšanas procesa rezultātus.

Kā piekļūt OiRA

Lai reģistrētos, ir vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese. Jebkura persona vai uzņēmums var izvēlēties savai valstij, nozarei vai uzņēmumam visatbilstošāko no pieejamajiem OiRA rīkiem. 

Apmeklējiet pieejamos OiRA rīkus, kas sadalīti pa nozarēm un pa valstīm, OiRA projekta tīmekļa vietnē.

Sociālo partneru un valsts iestāžu līdzdalība

Visus OiRA rīkus ir izstrādājuši sociālie partneri un/vai valsts iestādes, vai arī tie ir izstrādāti ar šādu partneru vai iestāžu līdzdalību. Ja esat sociālais partneris vai valsts institūts/iestāde un vēlaties līdzdarboties un izstrādāt vienu vai vairākus nozares OiRA rīkus, vairāk informācijas varat atrast OiRA projekta tīmekļa vietnē.