E-ceļvedis par stresa un psihosociālo risku pārvaldību

E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-ceļvedis par stresa un psihosociālo risku pārvaldību ir pieejams valstu versijās. Tajā ir sniegta informācija par darba radītu stresu un psihosociālā riska veidiem, lai veicinātu informētību un izpratni par šiem jautājumiem un to pārvaldību darbavietā.

E-ceļvedis ir paredzēts, lai risinātu to mazos uzņēmumos strādājošu darba ņēmēju un citu cilvēku vajadzības, kuri sāk izjust psihosociālos riskus darbavietā un kuriem ir nepieciešams padoms attiecībā uz pirmajiem soļiem, ietverot:

  • vienkāršus paskaidrojumus par ar darbu saistītu stresu un psihosociālā riska veidiem;
  • ietekmi uz uzņēmējdarbību un darbiniekiem;
  • praktiskus piemērus par to, kā novērst un risināt psihosociālā riska veidus;
  • atsauces uzvalstu tiesību aktiem;
  • informāciju par valsts resursiem un praktiskiem instrumentiem.