You are here

Eiropas Komisijas priekšlikums par kancerogēnām vielām

Eiropas Komisija ierosina labāk aizsargāt darbiniekus pret vēzi izraisošām ķīmiskām vielām

Eiropas Komisija ierosina izmaiņas Direktīvā par kancerogēniem un mutagēniem (2004/37/EK), lai ierobežotu pakļaušanu 13 vēzi izraisošu ķīmisku vielu iedarbībai darbavietā, tostarp „kristāliskā silīcija dioksīdam” (RCS).
Tiek lēsts, ka vēzis rada vairāk nekā pusi ar darbu saistīto nāves gadījumu ES, kopumā izraisot aptuveni 102 000 nāves gadījumu gadā.

Šo robežvērtību ieviešana mazinās ar arodu saistītu vēža slimību skaitu un uzlabos vielu iedarbībai pakļauto darbinieku aizsardzību, jo īpaši būvniecības nozarē. Samazinot atšķirības dalībvalstīs attiecībā uz darbinieku veselības aizsardzību, šis priekšlikums veicinās lielāku pārrobežu nodarbinātību, jo darbinieki varēs būt droši, ka visās dalībvalstīs būs garantēti obligātie veselības aizsardzības standarti un līmeņi.