Apvienotā Karaliste. Tīmeklī bāzēts bezmaksas rīks, lai atlasītu labākos pasākumus darba ņēmēju aizsardzībai pret bīstamiem metināšanas izgarojumiem.

Keywords:
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.-2019. gads
Godinātā organizācija 

Metināšana ir viens no biežāk veiktajiem darbiem ražošanas nozarē, un tās radīto bīstamo izgarojumu dēļ simtiem tūkstošu darba ņēmēju ir pakļauti riskam, ka radīsies plaušu problēmas.

Lai vairotu informētību par šiem problēmjautājumiem un palīdzētu darba ņēmējiem un viņu vadītājiem apzināt un īstenot atbilstīgus kontroles pasākumus, Lielbritānijas Darba higiēnas asociācija sadarbībā ar vairākām citām ietekmīgām organizācijām pēc apsekojuma veikšanas potenciālo lietotāju vidū izstrādāja tīmeklī bāzētu metināšanas izgarojumu kontroles atlases rīku.

Rīks ir pieejams bez maksas, to ir viegli izmantot un tas ir publiski pieejams; tas dažu minūšu laikā izstrādā pielāgotus norādījumus par to, kā optimāli kontrolēt ar konkrēto metināšanas uzdevumu saistītos riskus. Tas ietilpst informācijas kopumā “Breathe Freely in Manufacturing”, un to var izmantot darba devēji un ņēmēji.

Lejupielādēt in: en | is | ro |