Ce Summary

Kopsavilkums - Ko aprites ekonomika nozīmēs darba drošībai un veselības aizsardzībai (DDVA)?

Keywords:

Aprites ekonomikas attīstība ir ļoti svarīga, lai sasniegtu Eiropas Komisijas mērķi padarīt līdz 2050. gadam Eiropu klimatneitrālu.

Šajā nākotnes plānošanas brīfingā ir analizēts, kā aprites ekonomikas īstenošana ietekmētu darba apstākļus un darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA), izmantojot četrus turpmākos scenārijus.

Katrā scenārijā ir ilustrēta dažādu pēdējā desmitgadē pieņemto politisko lēmumu ietekme, un kopā tie parāda, cik plaši turpmākajos gados var mainīties DDVA uzdevumi.

Brīfings ir paredzēts dialoga un pārdomu veicināšanai ieinteresēto personu vidū, lai šodien pieņemtu lēmumus, pamatojoties uz informāciju.

Lejupielādēt in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | lt | mt | sk |