Summary - Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba drošībai: lietojumi un problēmas

Keywords:

Vai tās ir lietderīgas? Vai tās ir proaktīvas? Tāpat kā jebkas jauns, ir svarīgi izsvērt jauno darba aizsardzības uzraudzības sistēmu priekšrocības un trūkumus. Pamatojoties uz padziļinātu pētījumu par iespējām un problēmām, šajā pētījuma pārskatā ir ierosināta darba definīcija un nošķirta proaktīva un reaģējoša OSH uzraudzība.

Dokuments sniedz ieskatu par to, kas jau darbojas un kas vēl ir vajadzīgs, lai virzītos uz priekšu. Tas sniedz ieskatu politikā, pētniecībā un uzņēmumos un uzsver, cik svarīga ir darba ņēmēju līdzdalība un uz cilvēku vērsta koncepcija.

Lejupielādēt in: bg | cs | de | el | en | et | hr | it | lt | pl | sl |

Papildu publikācijas par šo tematu