Kopsavilkums - Garīgā veselība darbā pēc Covid pandēmijas

Keywords:

Covid-19 pandēmija spēcīgi ietekmēja darba pasauli. Šajā ziņojumā izklāstīti secinājumi, kas gūti, analizējot Eiropas apsekojumus par garīgo veselību darbā, kas aptver laikposmus pirms pandēmijas, tās laikā un pēc tās.

Nozīmīgākie secinājumi attiecas uz atšķirīgo ietekmi uz konkrētām nozarēm, darba veidiem, darbinieku apakšgrupām un dzimumu, digitalizāciju un to, cik svarīgi ir organizācijām aktīvi īstenot darba drošības pasākumus. Arī ar darbu saistīto psihosociālo risku risināšanai jābūt daļai no pasākumiem, lai aizsargātu darbiniekus tagad un arī nākotnē pret nevēlamiem notikumiem.

Lejupielādēt in: en