Summary - Literature Review - Automation of cognitive and physical tasks in health and social care sector

Kopsavilkums - Kognitīvo un fizisko uzdevumu automatizācija veselības un sociālās aprūpes nozarē: ietekme uz drošību un veselību

Keywords:

Mākslīgā intelekta un robotikas izmantošana fizisko un kognitīvo uzdevumu automatizācijai veselības un sociālās aprūpes nozarē paver vairākas iespējas darba aizsardzības (DA) risku samazināšanai. Tomēr tas var radīt arī citas iespējamas negatīvas DA sekas, piemēram, bailes no darba zaudēšanas vai lielāka pakļautība drošības riskiem dēļ pārmērīgas paļaušanās uz tehnoloģijām.

Pamatojoties uz literatūras apskatu un atlasītiem labas prakses piemēriem, šajā pētījumā izcelti svarīgi aspekti mākslīgā intelekta un progresīvas robotikas izmantošanā šajā nozarē un sniegti ieteikumi, lai nodrošinātu atbilstošu DA, ieviešot fizisko un kognitīvo uzdevumu automatizāciju veselības aprūpes nozarē.

Lejupielādēt in: en