Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba drošībai un veselības aizsardzībai: darba vietas resursi izstrādei, ieviešanai un izmantošanai

Keywords:

Uzņēmumi ar spēcīgu drošības un veselības kultūru, visticamāk, identificēs apdraudējumus un veiks pasākumus, lai tos novērstu. Jaunas darba aizsardzības (OSH) uzraudzības sistēmas izmanto digitālās tehnoloģijas, lai novērtētu riskus un līdz minimumam samazinātu kaitējumu. Bet panākumi ir atkarīgi no informācijas.

Šajā ziņojumā pētīta darba vietu resursu nozīme, sākot ar informāciju par jauno darba aizsardzības uzraudzības sistēmu mērķi un beidzot ar īstenošanas instrukcijām un ergonomiskiem norādījumiem. Paraugprakses piemēri izceļ veidus, kā veiksmīgi integrēt jaunas OSH uzraudzības sistēmas darbvietā. 

Lejupielādēt in: en