Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzībai: ieviešanas darbavietā

Keywords:

Jaunas digitālās DA uzraudzības sistēmas nevar vienkārši aizstāt esošās DA procedūras; veiksmīga digitālo DA uzraudzības sistēmu ieviešana ir atkarīga no pareizas īstenošanas, tostarp atbalstošu darbavietas resursu nodrošināšanas (rīcības kodeksi, norādījumu dokumenti/rokasgrāmatas, apmācību materiāli, mārketinga materiāli un gadījumu izpēte).

Šajā politikas kopsavilkumā sniegti ieteikumi par pamatnosacījumiem, lai uzņēmumi varētu efektīvi īstenot un integrēt digitālās DA uzraudzības sistēmas darbavietā.

Lejupielādēt in: en