Riska novērtējuma pamati

Keywords:

Galvenais darba vides riska novertešanas merkis ir nodrošinat nodarbinatajiem drošus un veselibai nekaitigus darba apstaklus. Riska novertešana palidzes samazinat ar darbu saistito aktivitašu radito briesmu iespejamibu, kas varetu ietekmet nodarbinatos vai darba vidi.

Lejupielādēt in: bg | cs | el | en | et | hu | lt | lv | mt | pl | ro | sk | sl |