Reintegrācija darba tirgū pēc slimības atvaļinājuma saistībā ar BKAS psihosociālo risku kontekstā darbavietā

Keywords:

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir veselības problēma, par kuru visbiežāk ziņo darbinieki un kuras dēļ tiek ņemta ievērojama daļa slimības atvaļinājumu.

Šajā rakstā tiek pētīta psihosociālo risku ietekme uz reintegrāciju darba tirgū, saslimstot ar BKAS. Tajā secināts, ka svarīgi faktori sekmīgai reintegrācijai darba tirgū ir fizisko un psihosociālo risku holistiska novērtēšana, plānota programma reintegrācijai darba tirgū, iesaistot
procesā darbinieku, kā arī pozitīva un atbalstoša darba vide.

Rakstā ir izklāstīti labas prakses principi sekmīgai reintegrācijai darba tirgū, kā arī doti labas prakses piemēri.

Lejupielādēt in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |