Attālinātais un hibrīdais darbs. Ietekme uz darba aizsardzību

Keywords:

Kas nosaka attālināto un hibrīdo darbu? Cik tas ir izplatīts Eiropas strādājošo vidū? Vai ir vērojams dzimumu līdzsvara trūkums? Kādi ir darba drošības un veselības aizsardzības jaunie riski un iespējas, kas izriet no attālinātā un hibrīdā darba pasaulē pēc pandēmijas?

Šajā prezentācijā ir aplūkoti šie svarīgie jautājumi ar attiecīgiem faktiem un skaitļiem. 

Turklāt darba devēji un darba ņēmēji atklās noderīgus padomus, kā orientēties šajos mainīgajos darba formātos.

Lejupielādēt in: bg | en | fr | hr | pt | ro | sk |