Psychosocial risks in the health and social care sector

Psihosociālie riski veselības un sociālās aprūpes nozarē

Keywords:

Viena no galvenajām problēmām, ar ko saskaras veselības un sociālās aprūpes nozare, ir Eiropas sabiedrības novecošana, kā rezultātā palielinās pieprasījums un novecojošs darbaspēks. Šajā dokumentā aplūkoti psihosociālie riska faktori, kas ietekmē nozares darbinieku veselību un labklājību.

Tajā apspriesta veselības un sociālās aprūpes organizāciju īstenotās riska pārvaldības stratēģijas un uzsvērtas sekmīgas prakses, piemēram, līdzdalības intervences pasākumi un iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot darba ņēmēju noturību. Šajā dokumentā arī uzsvērts, cik svarīgi ir pievērsties šo risku organizatoriskajiem avotiem.

Lejupielādēt in: en