Balsta un kustību aparāta slimību un psihosociālo risku profilakse darbavietā: ES stratēģijas un turpmākie uzdevumi

Keywords:

Plašos pētījumos ir norādīta darba ietekme uz balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izcelsmi. Individuālie, fiziskie, psiholoģiskie, sociālie un ar darbu saistītie aspekti, kā arī citi ar darbu saistīti un ar profesionālo darbību nesaistīti faktori ir atzīti par nozīmīgiem ar darbu saistītu BKAS attīstībā. Laika gaitā psihosociāliem riskiem ir arvien lielāka nozīme BKAS determinantu (noteicošo faktoru) izpētē.

Ir pārliecinoši pierādījumi, ka psihosociālie un organizatoriskie faktori palielina BKAS risku, jo īpaši apvienojumā ar fiziskiem riskiem. Šajā diskusiju dokumentā ir sniegts pārskats par BKAS izplatību Eiropā un aplūkots gadījums Itālijā, kur darbavietā tika reģistrēta pieaugoša BKAS parādība.

Šajā dokumentā sīkāk izklāstītas ES direktīvas, stratēģijas un politikas nostādnes, kā arī Eiropas iniciatīvas ar mērķi novērst ar darbu saistītas BKAS, piemēram, EU-OSHA 2020.–2022. gada kampaņa “Veselīgās darba vietās strādā gudri, nevis smagi”. Šā dokumenta noslēgumā ir uzsvērta nepieciešamība pēc integrētas, holistiskas un daudzdisciplīnu pieejas BKAS pārvaldībai un profilaksei.

Lejupielādēt in: en

Papildu publikācijas par šo tematu