Balsta un kustību aparāta slimību novēršana būvniecības nozarē. Piemēri no INAIL stimulu programmām

Keywords:

Šajā diskusiju dokumentā aplūkota balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatība būvniecības nozarē ES un jo īpaši Itālijā, kā arī uzdevumi, kas pakļauj darbiniekus riskam, piemēram, manuāla pacelšana un neērtas pozas.

Dokumentā galvenā uzmanība pievērsta vibrācijām kā būtiskam riska faktoram, jo darbinieki, kuri izmanto darbarīkus un iekārtas, ir pakļauti rokas vibrācijām un visa ķermeņa vibrācijām.

Ir sniegta informācija par standartizētām metodēm, lai novērtētu riskus, kas saistīti ar biomehānisko pārslodzi, un dokumentā sniegti tādu projektu piemēri, kas finansēti no INAIL (Itālijas Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā), lai palīdzētu būvniecības uzņēmumiem samazināt BKAS riskus.

Lejupielādēt in: en