Veselības un drošības risku novēršana un pārvaldība digitālās platformas darbā: iniciatīvu, prakses un rīku piemēri

Keywords:

Digitālās platformas darbs parasti ir saistīts ar mazāku piekļuvi darba drošības un veselības aizsardzības pakalpojumiem nekā tradicionālākiem darba veidiem. Tā kā ES pašlaik darbojas vairāk nekā 500 digitālo darba platformu (DLP), pastāv pastāvīga nepieciešamība efektīvi aizsargāt platformu darba ņēmējus tiešsaistes un uz vietas veiktā platformu starpniecības darbā.

Šajā pētījumā aplūkotas nozīmīgas darba aizsardzības iniciatīvas, ko īsteno dažādi dalībnieki, tostarp politikas veidotāji, DLP, sociālie partneri un paši platformu darbinieki, kuru uzdevums ir uzlabot platformu darbinieku darba pieredzi un labklājību. Tajā ir arī apkopoti un izklāstīti vairāki ieteikumi politikas jomā.

Lejupielādēt in: en