Balsta un kustību aparāta slimību riska faktori darbavietā – ES apsekojuma datu statistiskā analīze

Keywords:

Šajā ziņojumā ir sniegta konceptuāla sistēma, lai izskaidrotu ar darbu saistītos riska faktorus attiecībā uz balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) un garīgo labjūti. Tajā ir analizēti dati, kas iegūti jaunākajā Eiropas darba apstākļu apsekojumā (EWCS) un Eiropas uzņēmumu aptaujā par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER), lai izpētītu, kā atsevišķu darbinieku darba raksturlielumi (piemēram, biomehāniskie un psihosociālie faktori) un darba aizsardzības pārvaldības prakse uzņēmuma līmenī ir saistīti ar BKAS un labjūti.

Konstatējot, ka psihosociālie faktori lielā mērā ietekmē BKAS un labjūti, ziņojumā ir sniegti ieteikumi un uzsvērta holistisku riska novērtējumu nepieciešamība, lai darbavietas līmenī mazinātu negatīvu ietekmi uz veselību.

Lejupielādēt in: en