Balsta un kustību aparāta slimības bērnu un jauniešu vidū: izplatība, riska faktori, profilakses pasākumi

Keywords:

Par balsta un kustību aparāta slimībām ir veikti daudz pētījumu, tomēr lielākā daļa ziņojumu ir par pieaugušajiem. Šajā darbības jomas pārskatā galvenā uzmanība ir pievērsta pētījumiem par bērniem un jauniešiem gan pirms, gan pēc pievienošanās darba tirgum.

Tā kā daudzas ar BKAS saistītas problēmas sākas bērnībā, ir svarīgi noteikt, kā tās varētu novērst jau agrīnā vecumā. BKAS attīstību ietekmē daudzi faktori, tostarp fiziskie faktori (piemēram, aptaukošanās, miega trūkums, ilgstoša sēdēšana), sociālekonomiskie faktori un individuālie faktori (piemēram, dzimums, vecums). Šajā pārskatā tiek pētīts, kā šie faktori ietekmē BKAS attīstību bērnu un jauniešu vidū, kā tos var novērst, un kā laba balsta un kustību aparāta veselība var kļūt par izglītības neatņemamu sastāvdaļu.

Lejupielādēt in: en