Metodes, lai identificētu ar darbu saistītas slimības: novērošanas un brīdināšanas pieeju pārskats

Keywords:

Brīdināšanas un novērošanas sistēmas ļauj agrīni identificēt ar darbu saistītas slimības un ir noderīgas, lai papildinātu oficiālos skaitļus par arodslimībām un ieviestu uz pierādījumiem pamatotu profilaksi. Tomēr šādas sistēmas ir ieviestas tikai ierobežotā skaitā.

Šajā ziņojumā ir pārskatītas esošās brīdināšanas un novērošanas sistēmas, kā arī citas uzraudzības sistēmas, kuru iezīmes arī ir piemērotas, lai atklātu potenciālas ar darbu saistītas slimības.

Pārskatā ir noteikti trūkumi, piemēram, bieži iztrūkstošā novērtējuma par pakļautību bīstamo vielu iedarbībai darbavietā datu vākšana, dažu darbinieku grupu un slimību, piemēram, garīgo slimību, zemais tvērums, kā arī vājā saikne ar profilaksi darbavietā. Tajā arī ir sniegti labas prakses paraugi un uzsvērta starptautiskās sadarbības un datu izplatīšanas nozīme, lai no brīdināšanas un novērošanas pieejām gūtu maksimālu labumu.

Lejupielādēt in: en