Sociālā dialoga un darba koplīguma slēgšanas sarunu kvalitātes novērtēšana darba aizsardzības jomā

Keywords:

Šis diskusiju dokuments attiecas uz darba aizsardzību un darba attiecībām, tostarp darba koplīguma slēgšanas sarunām un sociālo dialogu.

Tas ir daļa no EU-OSHA ES mēroga informācijas sistēmas par darba aizsardzību (DA), DA barometra datu vizualizācijas rīks, papīra apskati par attiecīgo literatūru un metodoloģiska un konceptuāla pieeja darba attiecību kvalitātes novērtēšanai darba aizsardzības jomā.

Lejupielādēt in: en