Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un darba atrašanās vietas pārmaiņu galvenās tendences un virzītāji

Keywords:

Šajā ziņojumā sniegti EU-OSHA projekta Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025 (Prognozes par jauniem un nākotnes darba drošības un veselības aizsardzības riskiem saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un darba atrašanās vietu līdz 2025. gadam) 1. darba paketes konstatējumi.

Pārmaiņu galvenās tendences un virzītāji tika noteikti trīs posmu procesā: potenciālo scenāriju analīzē, konsultācijā ar ekspertiem (telefonintervijas un Delphi tipa apsekojumi) un pēc tam nelielā darbseminārā. Ziņojumā uzskaitītas un aprakstītas šīs būtiskās tendences un virzītāji, kas klasificēti STEEP (sabiedrības, tehnoloģiju, ekonomikas, vides un politikas) kategorijā.

Šie ir faktori — no demogrāfiskām pārmaiņām līdz tehnoloģiskām inovācijām —, kas noteiks, kādas DDVA problēmas, kuras saistītas ar darba digitalizāciju, sagaida Eiropu 2025. gadā.

Lejupielādēt in: en